Tin tức - Sự kiện

Triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Cập nhật: 10/03/2022 09:21:02
Số lần đọc: 782
Lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL): “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” sẽ diễn ra tại Khu Di tích lịch sử Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An ngày 14/3 với nhiều nội dung quan trọng.  

Theo đó, sau các hoạt động nghi lễ, triển khai chủ đề năm 2022 của Bộ VHTTDL và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là hoạt động bấm nút khởi động triển khai chủ đề năm 2022. Các đại biểu cũng sẽ tham quan mô hình điểm về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với nông thôn mới trên địa bàn huyện Nam Đàn.

Nhiều hoạt động sẽ được triển khai sau Lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành VHTTDL (Ảnh:Theo Báo Văn hóa)

Ngày 17/2/2022, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã ký Quyết định số 299/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”.

Chủ đề công tác năm 2022 nhằm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng môi trường văn hóa, phát triển nguồn nhân lực Ngành VHTTDL theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc.

Sau Lễ công bố và triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Ngành VHTTDL: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” tại Nghệ An là chuỗi hoạt động ý nghĩa liên tiếp được tổ chức gồm: Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên lần III năm 2022 lồng ghép triển khai chủ đề năm xây dựng môi trường văn hóa cơ sở tại Kon Tum; Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III- 2022 lồng ghép triển khai chủ đề năm xây dựng môi trường văn hóa cơ sở tại TP. Cần Thơ; Hội diễn Tiếng hát công nhân lao động năm 2022 tại Bắc Ninh; Lễ trao giải thưởng “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh năm 2022” tại Hà Nội, tháng 11/2022.

Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL cũng tổ chức triển khai nhiệm vụ về xây dựng đời sống văn hóa, gia đình hạnh phúc cho công nhân lao động ở khu công nghiệp, khu chế xuất, tại tỉnh Hải Dương. Tổ chức hoạt động truyền thông trong các dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11….

HP (T/H)

 

Nguồn: dangcongsan.vn

Cùng chuyên mục