Non nước Việt Nam

Trưng bày chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa"

Cập nhật: 12/08/2020 14:09:34
Số lần đọc: 621
Hòa chung vào những hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 11/8/2020, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề và Hội thảo khoa học với chủ đề: "Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa".

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày

Trưng bày chuyên đề với gần 100 bức ảnh tư liệu gồm 3 phần: Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập; Hồ Chí Minh người sáng lập nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa; Một số hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh. Cùng với đó hội thảo có 38 bài tham luận đầy tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, nguyên cán bộ, cán bộ khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu di tích Phủ Chủ tịch... đã đề cập tới nhiều vấn đề sâu sắc, giàu tính gợi mở, tập trung.

Trưng bày với gần 100 bức ảnh tư liệu

Đánh giá cao ý nghĩa của cuộc trưng bày chuyên đề và hội thảo khoa học, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho rằng, thông qua những nội dung trưng bày trong chuyên đề, đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế có dịp tìm hiểu nhiều hơn về tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám 1945; đặc biệt là vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, một nhà nước kiểu mới ở Việt Nam, một nhà nước tiến bộ, phù hợp với xu thế của thời đại.

“Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là một di sản lịch sử, văn hoá quốc gia đặc biệt quan trọng về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, Khu Di tích đã làm tốt vai trò của mình, có nhiều hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học, bảo quản một cách tốt nhất nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và tuyên truyền giới thiệu sâu rộng cho đông đảo mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài về thăm Tổ quốc, quê hương và bạn bè quốc tế đến với Việt Nam...”, Thứ trưởng khẳng định và mong muốn Khu di tích tiếp tục có nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần quan trọng vào việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá quốc gia đặc biệt, trong xu thế hội nhập văn hoá thế giới, đặc biệt với việc gìn giữ và phát huy văn hoá dân tộc, văn hoá đạo đức Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh hội thảo

Qua hội thảo và trưng bày chuyên đề chúng ta có đủ cơ sở lý luận và căn cứ thực tiễn để khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đề ra đường lối đúng đắn đưa Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người sáng lập ra Đảng Mácxít-Lêninnít ở Việt Nam, sáng lập ra Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, sáng lập ra các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và sáng lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc ta đã giành thắng lợi vang dội trong cuộc Cách mạng Tháng Tám. Nước ta từ một nước thuộc địa đã trở thành một nước tự do, độc lập.

Một lần nữa hội thảo và trưng bày khẳng định những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Cách mạng Việt Nam và đặc biệt là vai trò của Người trong sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Thu Thảo

Nguồn: Tạp chí Du lịch

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT