Tin tức - Sự kiện

Đà Nẵng, Quảng Nam hợp tác phát triển du lịch

Cập nhật: 14/07/2008 08:07:47
Số lần đọc: 1550
Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vừa ký hợp tác xây dựng thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thành trung tâm du lịch, dịch vụ lớn.

Theo thỏa thuận, từ nay đến năm 2010, hai địa phương xây dựng chung chương trình quảng bá du lịch; đẩy mạnh kết nối các chương trình lễ hội du lịch, lễ hội văn hóa của hai địa phương; liên kết phát triển sản phẩm du lịch chung và sản phẩm du lịch đặc thù; đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường dọc giữa 2 địa phương.

 

Hai địa phương thường xuyên phối hợp quan trắc, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án hoạt động kinh tế-xã hội dọc sông Thu Bồn, sông Vu Gia, sông Yên, sông Vĩnh Điện, sông Cổ Cò. Hai địa phương tạo điều kiện để đội ngũ làm công tác văn hóa văn nghệ, văn học nghệ thuật sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật, những công trình văn hóa lớn.

 

Hai địa phương cũng sẽ chủ động quy hoạch mở rộng dự án xây dựng Làng đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý- Điện Ngọc và cùng nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng để chuẩn bị các điều kiện triển khai dự án, từng bước hình thành trung tâm giáo dục-đào tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế.

 

Từ năm 2008 đến 2020, thành phố Đà Nẵng hỗ trợ tỉnh Quảng Nam mỗi năm 15 tỷ đồng; trong đó dành phần thích đáng để xây dựng nhà ở cho đối tượng chính sách, hộ nghèo và hỗ trợ để đầu tư về giáo dục-đào tạo vùng khó khăn.

Nguồn: website TTXVN

Cùng chuyên mục