Ðầu tư Du lịch

Đồng Tháp: Bố trí kinh phí đầu tư 5 công trình tu bổ Di tích cấp Quốc gia

Cập nhật: 13/04/2021 08:42:44
Số lần đọc: 840
UBND tỉnh Đồng Tháp vừa thống nhất chủ trương, đồng ý bố trí kinh phí từ số dư dự toán năm 2020 của nguồn vốn Chương trình mục tiêu Phát triển văn hoá năm 2020 và nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2019 để đầu tư 5 công trình tu bổ Di tích cấp Quốc gia, gồm: Đình Định Yên, Chùa Bửu Hưng, Đình Tân Phú Trung, Đình Phú Hựu, Chùa Kiến An Cung, với số tiền 6.436.973.000 đồng, theo đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 654/STC-HCSN ngày 26/3/2021 về việc bố trí kinh phí đầu tư công trình tu bổ Di tích cấp Quốc gia.

Đình Định Yên, xã Định Yên, huyện Lấp Vò

UBND tỉnh giao Sở Tài chính bố trí kinh phí cho đơn vị tổ chức thực hiện. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật.

PV
Nguồn: Báo Đồng Tháp

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT