Hoạt động của ngành

Ba Vì: Đón 10 vạn lượt khách tham quan

Ba Vì: Đón 10 vạn lượt khách tham quan  (09/04/2008)

Trong quý I, huyện Ba Vì đã đón 10 vạn lượt khách tới thăm quan, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2007. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch của huyện ước đạt 7 tỷ đồng, tăng 50%…