Tin tức - Sự kiện

Quảng Ninh: Phát hiện mới về di tích thời Trần

Cập nhật: 21/07/2008 09:07:14
Số lần đọc: 1279
Qua đợt khai quật khảo cổ đầu năm 2008, các nhà khoa học thuộc Viện Khảo cổ học đã có thêm nhiều phát hiện mới về giá trị các công trình kiến trúc di tích Hồ Thiên và Ngọa Vân, ở xã Bình Khê, (Ðông Triều, Quảng Ninh).

Tại di tích Hồ Thiên, bước đầu các nhà khoa học tìm được những di vật thời Trần như gạch, ngói và những mảnh tháp...

 

Ðặc biệt, tại khu vực Ðá Chồng 2 lần đầu tìm thấy một dấu tích lò nung ngói của thời Lê Trung Hưng, thế kỷ 18.

 

Ngọa Vân là một địa điểm rất quan trọng, có nhiều công trình kiến trúc tôn giáo, trong đó chùa Ngọa Vân và am Ngọa Vân là nơi gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp tu hành của vua Trần Nhân Tông.

Nguồn: Báo Nhân Dân

Cùng chuyên mục