Hoạt động của ngành

Bộ VHTTDL ban hành Thông tư quy định nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước

Cập nhật: 04/11/2020 08:05:35
Số lần đọc: 888
(TITC) – Ngày 15/10/2020 vừa qua, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký ban hành Thông tư 07/2020/TT-BVHTTDL quy định nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2020.  

Flyboard là thiết bị bay cá nhân sử dụng lực đẩy của nước để đưa người chơi lên tới độ cao từ 5 tới 10m tại biển Nha Trang. Ảnh: An Nam Tourist

Thông tư 07/2020/TT-BVHTTDL đưa ra một số quy định nhằm hướng dẫn một số nội dung tại Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm: Người lái phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước; Người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước; Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ vui chơi, giải trí dưới nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước.

Môn thể thao dù lượn tại Nha Trang. Ảnh: An Nam Tourist

Nội dung tập huấn cho người lái phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước gồm các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường trong vùng hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước; Quy trình vận hành phương tiện an toàn, kỹ năng điều khiển phương tiện, bảo dưỡng phương tiện; huấn luyện kỹ thuật bơi, lặn, phương pháp sơ cứu ban đầu, phương pháp cứu người đuối nước; hướng dẫn sử dụng thiết bị bảo hộ, thiết bị phòng cháy chữa cháy; Những rủi ro và cách phòng tránh khi sử dụng phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước; Chỉ dẫn cứu hộ: thông tin về lực lượng cứu hộ, phương thức liên lạc, điện thoại, điểm trực, pháo sáng và các nội dung khác có liên quan.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hướng dẫn triển khai việc tập huấn cho người lái phương tiện theo quy định.

Môn thể thao đi bộ dưới biển cũng đang được nhiều du khách chọn lựa khi đến Nha Trang. Ảnh: An Nam Tourist

Nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước gồm: Các thông tin chung về hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước như khu vực an toàn mà phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước được hoạt động, được neo đậu; thời gian hoạt động; bảo vệ môi trường; điều kiện về độ tuổi, giới tính, sức khỏe đối với người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước; Biện pháp bảo đảm an toàn khi tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước; Hướng dẫn sử dụng áo phao, các trang thiết bị cứu sinh, thiết bị phòng cháy, chữa cháy trên phương tiện khi tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước; Những rủi ro và cách phòng tránh khi sử dụng phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước; Chỉ dẫn cứu hộ: thông tin lực lượng cứu hộ, phương thức liên lạc, điện thoại, điểm trực, pháo sáng.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Thông tư này.

Đồng thời, Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, tổ chức kiểm tra việc thực hiện Thông tư.

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục