Hoạt động của ngành

Ngành Văn hóa Cụm đồng bằng sông Hồng tổng kết công tác thi đua năm 2020

Cập nhật: 11/11/2020 08:54:19
Số lần đọc: 591
Sáng 10/11, tại Bắc Ninh, Cụm thi đua ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng (gọi tắt là Cụm thi đua) gồm: Bắc Ninh, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Dương, Quảng Ninh. Năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh được bầu là Cụm trưởng.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn thông tin nhanh về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Bắc Ninh. Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song kinh tế - xã hội của Bắc Ninh vẫn đạt những kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu đứng trong tốp đầu cả nước: GRDP đứng thứ 7; GRDP bình quân đầu người đứng thứ 2; quy mô công nghiệp đứng thứ nhất; kim ngạch xuất, nhập khẩu đứng thứ 2; thu hút FDI đứng thứ 6; thu ngân sách đứng thứ 9… Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Bắc Ninh cũng triển khai các giải pháp nhằm phát huy tiềm năng văn hóa, du lịch của địa phương. Đặc biệt, chú trọng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di tích, nhất là Dân ca Quan họ Bắc Ninh - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; đầu tư xây dựng nhiều công trình văn hóa tạo điểm nhấn về du lịch. Đồng thời quan tâm phát triển các môn thể thao thế mạnh, trong đó có nhiều môn thể thao thành tích cao thuộc nhóm phát triển trong cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thông qua hội nghị, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh trong Cụm sẽ tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, góp phần phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của mỗi địa phương.

Năm 2020, Cụm thi đua đã tổ chức các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. Đồng thời, triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và gia đình tại địa phương. Tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch trong điều kiện bình thường mới, phục vụ nhân dân và khách du lịch, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân.

Các hoạt động như Thư viện, Bảo tàng, phong trào văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao... trong Cụm thi đua được tổ chức với nhiều hình thức, nội dung phong phú, góp phần hoàn thành hiệu quả nhiệm vụ chính trị, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 của đất nước, đặc biệt là các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện của địa phương.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, các tỉnh trong Cụm thi đua tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tài năng nghệ thuật, thể thao và phát triển nguồn lực của ngành; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước và địa phương... góp phần phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Hội nghị đã tổ chức bình bầu các đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm 2020 và suy tôn Cụm trưởng năm 2021 là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên.

H.Y
Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh

Cùng chuyên mục