Hoạt động của ngành

Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh

Cập nhật: 08/11/2019 09:43:09
Số lần đọc: 1537
UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định về việc công nhận Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh là Khu du lịch cấp tỉnh.

Quần thể di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc là di tích Quốc gia có quy mô bề thế với phong cảnh sơn thủy hữu tình thu hút khách du lịch đến tham quan hàng năm. Khu di tích bao gồm các di tích lịch sử gắn liền với chiến công lừng lẫy 3 lần đánh thắng quân xâm lược Mông Nguyên lừng lẫy của quân dân nhà Trần ở thế kỷ XIII và cuộc kháng chiến 10 năm của nghĩa quân Lam Sơn chống quân Minh ở thế kỷ XV.

Với việc công nhận Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh là Khu du lịch cấp tỉnh, UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, chỉ đạo Ban Quản lý Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc quản lý Khu du lịch đảm bảo bảo vệ, gìn giữ và phát triển tài nguyên du lịch, đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan, bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch, đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

Bên cạnh đó, Sở cần ban hành quy chế, nội quy quản lý và khai thác điểm du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch, Luật Di sản và các văn bản có liên quan; Đồng thời, xây dựng nội dung thuyết minh, các ấn phẩm quảng bá, giới thiệu về điểm du lịch địa phương nhằm phát huy giá trị của khu du lịch.

Nguồn: Hải Dương

Cùng chuyên mục